Imieniny

Data: 18 Październik 2019    |    Imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita

PostHeaderIcon Harcerze i zuchy w naszej szkole

Harcerze i zuchy w naszej szkole 2018/2019

I. MIEJSCE DZIAŁANIA:           
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego          
Brzozie Lubawskie 43a         
13-306 KURZĘTNIK

II. CHARAKTERYSTYKA DRUŻYNY:          
Drużyna działa od września 2017 r. Harcerze wywodzą się spośród uczniów klas II-VII. Zdecydowano się na podział uczniów według kategorii wiekowej:          
- uczniowie z klas II i III - tworzą gromadę Zuchów,         
- uczniowie z klas IV do VII - tworzą Drużynę Harcerską.
Opiekunami są : Anna Pąk oraz Gabriela Błażejczyk-Ignatowska.

III. ZBIÓRKI:         
Odbywają się co najmniej dwa razy w miesiącu.

Grupy spotykają się naprzemiennie.  Istnieją także zbiórki obu drużyn w tym samym czasie. Opiekunowie na bieżąco informują uczniów o zbiórkach i ich terminie.

IV. WSPÓŁPRACA:

Drużyna współpracuje z ZHP Nowe Miasto Lubawskie, ZHP Brodnica.

V. CELE SPOTKAŃ

Celami działania drużyny są:

- kształtowanie wśród naszych uczniów postaw patriotycznych i proekologicznych,

- pogłębianie poszanowania tradycji lokalnych,

- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,

- rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy w drużynie,

- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu: rajdy, biwaki.

- budzenie wrażliwości na krzywdę i niedolę innych ludzi, poprzez czynny udział w akcjach charytatywnych np. współpraca ze szkolnym kołem wolontariatu.

- zdobywanie wiedzy jak radzić sobie w różnych sytuacjach.

VI. KALENDARZ DZIAŁAŃ

1) Wrzesień

AKCJA "Dołącz do nas" Uczniowie naszej szkoły należący do harcerstwa zachęcali pozostałych uczniów szkoły do wstąpienia w nasze szeregi ! W tym czasie przypomnieliśmy sobie zasady harcerskie, piosenki oraz zintegrowaliśmy drużynę.

2) Październik
Akcja "100 dobrych uczynków dla Niepodległej" Harcerze oraz Zuchy zachęcają wszystkich do czynienia dobra. Z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości nasi uczniowie przygotowywali skrzynkę, do której wrzucają karteczki zapisane dobrymi uczynkami.

Z okazji Święta Zmarłych nasi Harcerze pamiętają także o zapalaniu zniczy przy grobach oraz o opiece nad lokalnym cmentarzem. Zajęli się oni porządkowaniem grobów i zapaleniem symbolicznego znicza.

Harcerze i zuchy w naszej szkole 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 powołana została do działania drużyna harcerska, której opiekunami są Halina Rynkowska i Anna Pąk. Do drużyny należy około 27 uczniów. Zbiórki harcerskie odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 15:00 w budynku naszej szkoły. Ze względu na istnienie dwóch grup : zuchów oraz harcerzy, ich zbiórki odbywają się naprzemiennie.
Obecnie, zgodnie z procedurami,  stanowimy  obecnie  drużynę próbną. Okres próbny trwa  do 6 miesięcy i jest to czas, w którym tworzymy podwaliny swojego działania, opierające się na opracowanym planie pracy drużyny, zatwierdzonym przez Komendanta Hufca.

Celami działania drużyny są:

- kształtowanie wśród naszych uczniów postaw patriotycznych i proekologicznych,
- pogłębianie poszanowania tradycji lokalnych,
- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
- rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy w drużynie,
- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu: rajdy, biwaki.
- budzenie wrażliwości na krzywdę i niedolę innych ludzi, poprzez czynny udział w akcjach charytatywnych np. współpraca ze szkolnym kołem wolontariatu.
- zdobywanie wiedzy jak radzić sobie w różnych sytuacjach.
.
Nasze zbiórki
.
Nasi harcerze spotykają się na co tygodniowych zbiórkach, gdzie zapoznają się miedzy innymi z :
-  historią ZHP, zasadami działalności i współczesnym obliczem organizacji,  władzami ZHP, Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,  systemem pracy i kierowania w drużynie,
- ceremoniałem harcerskim, musztrą oraz zasadami harcerskiego zachowania,
- regulaminem mundurowym ZHP.

Bycie częścią drużyny to także świetna okazja do wspólnej zabawy i  integracji z rówieśnikami. Harcerze biorą udział w uroczystościach środowiskowych i obchodach świąt narodowych,  a ich głównym zadaniem jest pokazywanie dobrych przykładów i zachęcanie innych do wstąpienia w szeregi harcerskie.

 

Nasze działania

WRZESIEŃ
.
Zapoznanie uczniów z ideą utworzenia drużyny harcerskiej. Pierwsze zbiórki i powołanie drużyny, podział na dwie grupy wiekowe. Spotkanie rodziców z komendantem Hufca ZHP Nowe Miasto Lubawskie panem Michałem Maronem - zapoznanie z zasadami przystąpienia uczniów do drużyny harcerskiej.

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD

Z okazji Dnia Wszystkich Świętych Harcerze z naszej szkoły prężnie działali, by pomóc w sprzątaniu pobliskiego cmentarza. Pod okiem swojego opiekuna p. Haliny Rynkowskiej dzielnie porządkowali wyznaczony teren. Ich praca została świetnie wykonana, a wszyscy, którzy uczestniczyli w akcji, mięli poczucie dobrze wykonanego obowiązku. Dodatkowo, by uczcić pamięć Żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny, uczennice klasy piątej Roksana Cegielska oraz Aleksandra Auda w imieniu Drużyny Harcerskiej wybrały się wraz z opiekunem, by odwiedzić miejsca pamięci. Uczennice zapaliły symboliczny znicz i minutą ciszy uczciły pamięć ofiar. Drużyna Zuchowa działająca w naszej szkole także miała możliwość uczczenia pamięci tych, którzy odeszli. Wraz z opiekunem p. Anna Pąk dzieci zapaliły symboliczny znicz pod krzyżem na pobliskim cmentarzu. Ponadto, dzieci porządkowały groby i alejki cmentarza. Zuchy poradziły sobie z tym zadaniem nad wyraz sprawnie. 11 listopada Polska obchodzi dziś 99-lecie odzyskania niepodległości. 11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborów, Polacy odzyskali prawo do samostanowienia i zrzucili jarzma rosyjskie, niemieckie i austro-węgierskie. Z tej okazji harcerze z naszej szkoły podczas zbiórki rozmawiali o tym wyjątkowym wydarzeniu z historii naszego kraju. Rozmawiano także o symbolach narodowych i właściwych zachowaniach patriotycznych.

GRUDZIEŃ

Pierwszy biwak zuchowo-harcerski w naszej szkole
.
W piątkowy dnia 01.12.2017r. wieczór nasza drużyna harcerska zebrała się w budynku szkoły w wyjątkowym celu. Tego dnia odbył się pierwszy biwak z noclegiem i wspaniałymi atrakcjami dla naszych uczniów. Po przywitaniu harcerzy opiekunowie drużyn p. Halina Rynkowska i p. Anna Pąk zapoznały uczniów z programem biwaku. Przedstawiono również specjalnego Gościa, który przybył do naszej szkoły, a mianowicie Antosi Rynkowskiej, również harcerki, która z ogromnym zapałem zaangażowała się w nasz biwak. Po rozpakowaniu i przygotowaniu miejsc do spania nasi uczniowie przystąpili do zbiórki poprowadzonej właśnie przez Druhnę Tosię. Dzieci uczyły się musztry, dowiedziały się podstawowych informacji o harcerstwie, był też czas na wspólne śpiewanie piosenek, pląsy czy zabawy w kole. Tuż po kolacji przygotowanej przez drużynę harcerzy, odbyło się świeczkowisko podczas, którego rozmawialiśmy o prawie harcerskim oraz o zasadach jakimi należy kierować się w życiu - to był czas refleksji dla wszystkich. Uczniowie mięli także czas na swobodę m.in. podczas wieczornej dyskoteki, a w trakcie jej trwania opiekunowie uczyli harcerzy jak tańczy się belgijkę. Dyskoteka zakończyła się słodkim akcentem w postaci swojskich pączków. Po wieczorze pełnym wrażeń nasi harcerze powędrowali spać. W sobotę po porannej zaprawie drużyna zuchów przygotowała śniadanie, zaraz po nim wspólnie porządkowaliśmy szkołę. Biwak zakończyliśmy zbiórką, po której nasi uczniowie odebrani przez rodziców udali się do domów. Z pewnością wydarzenie to pozostanie na długo w pamięci naszych uczniów i będą je miło wspominać.

Udział naszej drużyny w Wieczornicy Hufca NML

Dnia 08.12.2017 odbyła się Wieczornica Hufca ZHP Nowe Miasto Lubawskie. To bardzo ważne wydarzenie dla środowiska harcerskiego, na które została zaproszona także nasza drużyna. Głównym celem spotkania było podsumowanie minionego roku przez Harcerzy z naszej okolicy. Było ono także świetną okazją by wspólnie porozmawiać czy pośpiewać. Dla naszych uczniów było to niewątpliwie wielkie wydarzenie, którego byliśmy częścią.

Wspólne tworzenie ozdób świątecznych
.
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia są świetną okazją do wspólnych spotkań i tworzenia ozdób świątecznych. Nasza drużyna także spotkała się by tworzyć piękne kartki, które trafią potem do innych dzieci. Dodatkowo drużyna zuchów zmagała się z wykonaniem papierowych wieńców. Ich pracę pokazują zdjęcia poniżej.

 

STYCZEŃ

Nasza szkolna gromada zuchowa także pamięta o wyjątkowym Święcie jakim jest Dzień Babci i Dziadka. Podczas ostatniej zbiórki Zuchy wraz z opiekunem Anna Pąk wykonały drobne upominki dla swoich dziadków. Były to własnoręcznie robione kalendarze. Ich prace można podziwiać na zdjęciach.

LUTY

Obchody Dnia Myśli Braterskiej Uczniowie należący do drużyny harcerskiej świętowali dziś dzień, którego mottem jest przyjaźń i braterstwo łączące ludzi różnych klas społecznych, pokoleń, przekonań i narodowości. Spotkanie zostało poprzedzone przez opiekunów drużyn: p. Halinę Rynkowską i p. Annę Pąk. Nasi harcerze podczas zbiórki dowiedzieli się wielu istotnych wiadomości o twórcach skautingu oraz idei Dnia Myśli Braterskiej. Uczniowie podzieleni na grupy starali się odpowiedzieć na pytanie : czym dla mnie jest braterstwo ? Ich pomysły i spostrzeżenia zostały zebrane i przelane na papier, a drużyna która spisała się najlepiej została nagrodzona słodkim upominkiem. Nie zabrakło życzeń, wspólnych śpiewów i pląsów.

 

 
Projekty i akcje
Licznik odwiedzin