Imieniny

Data: 23 Luty 2018    |    Imieniny: Romana, Izabela, Damian

PostHeaderIcon Harcerze i zuchy w naszej szkole

Harcerze i zuchy w naszej szkole

W roku szkolnym 2017/2018 powołana została do działania drużyna harcerska, której opiekunami są Halina Rynkowska i Anna Pąk. Do drużyny należy około 27 uczniów. Zbiórki harcerskie odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 15:00 w budynku naszej szkoły. Ze względu na istnienie dwóch grup : zuchów oraz harcerzy, ich zbiórki odbywają się naprzemiennie.
Obecnie, zgodnie z procedurami,  stanowimy  obecnie  drużynę próbną. Okres próbny trwa  do 6 miesięcy i jest to czas, w którym tworzymy podwaliny swojego działania, opierające się na opracowanym planie pracy drużyny, zatwierdzonym przez Komendanta Hufca.

Celami działania drużyny są:

- kształtowanie wśród naszych uczniów postaw patriotycznych i proekologicznych,
- pogłębianie poszanowania tradycji lokalnych,
- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
- rozwijanie umiejętności planowania i organizowania pracy w drużynie,
- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu: rajdy, biwaki.
- budzenie wrażliwości na krzywdę i niedolę innych ludzi, poprzez czynny udział w akcjach charytatywnych np. współpraca ze szkolnym kołem wolontariatu.
- zdobywanie wiedzy jak radzić sobie w różnych sytuacjach.
.
Nasze zbiórki
.
Nasi harcerze spotykają się na co tygodniowych zbiórkach, gdzie zapoznają się miedzy innymi z :
-  historią ZHP, zasadami działalności i współczesnym obliczem organizacji,  władzami ZHP, Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,  systemem pracy i kierowania w drużynie,
- ceremoniałem harcerskim, musztrą oraz zasadami harcerskiego zachowania,
- regulaminem mundurowym ZHP.

Bycie częścią drużyny to także świetna okazja do wspólnej zabawy i  integracji z rówieśnikami. Harcerze biorą udział w uroczystościach środowiskowych i obchodach świąt narodowych,  a ich głównym zadaniem jest pokazywanie dobrych przykładów i zachęcanie innych do wstąpienia w szeregi harcerskie.

Nasze działania

WRZESIEŃ
.
Zapoznanie uczniów z ideą utworzenia drużyny harcerskiej. Pierwsze zbiórki i powołanie drużyny, podział na dwie grupy wiekowe. Spotkanie rodziców z komendantem Hufca ZHP Nowe Miasto Lubawskie panem Michałem Maronem - zapoznanie z zasadami przystąpienia uczniów do drużyny harcerskiej.

PAŹDZIERNIK/LISTOPAD

Z okazji Dnia Wszystkich Świętych Harcerze z naszej szkoły prężnie działali, by pomóc w sprzątaniu pobliskiego cmentarza. Pod okiem swojego opiekuna p. Haliny Rynkowskiej dzielnie porządkowali wyznaczony teren. Ich praca została świetnie wykonana, a wszyscy, którzy uczestniczyli w akcji, mięli poczucie dobrze wykonanego obowiązku. Dodatkowo, by uczcić pamięć Żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny, uczennice klasy piątej Roksana Cegielska oraz Aleksandra Auda w imieniu Drużyny Harcerskiej wybrały się wraz z opiekunem, by odwiedzić miejsca pamięci. Uczennice zapaliły symboliczny znicz i minutą ciszy uczciły pamięć ofiar. Drużyna Zuchowa działająca w naszej szkole także miała możliwość uczczenia pamięci tych, którzy odeszli. Wraz z opiekunem p. Anna Pąk dzieci zapaliły symboliczny znicz pod krzyżem na pobliskim cmentarzu. Ponadto, dzieci porządkowały groby i alejki cmentarza. Zuchy poradziły sobie z tym zadaniem nad wyraz sprawnie. 11 listopada Polska obchodzi dziś 99-lecie odzyskania niepodległości. 11 listopada 1918 r., po 123 latach zaborów, Polacy odzyskali prawo do samostanowienia i zrzucili jarzma rosyjskie, niemieckie i austro-węgierskie. Z tej okazji harcerze z naszej szkoły podczas zbiórki rozmawiali o tym wyjątkowym wydarzeniu z historii naszego kraju. Rozmawiano także o symbolach narodowych i właściwych zachowaniach patriotycznych.

GRUDZIEŃ

Pierwszy biwak zuchowo-harcerski w naszej szkole
.
W piątkowy dnia 01.12.2017r. wieczór nasza drużyna harcerska zebrała się w budynku szkoły w wyjątkowym celu. Tego dnia odbył się pierwszy biwak z noclegiem i wspaniałymi atrakcjami dla naszych uczniów. Po przywitaniu harcerzy opiekunowie drużyn p. Halina Rynkowska i p. Anna Pąk zapoznały uczniów z programem biwaku. Przedstawiono również specjalnego Gościa, który przybył do naszej szkoły, a mianowicie Antosi Rynkowskiej, również harcerki, która z ogromnym zapałem zaangażowała się w nasz biwak. Po rozpakowaniu i przygotowaniu miejsc do spania nasi uczniowie przystąpili do zbiórki poprowadzonej właśnie przez Druhnę Tosię. Dzieci uczyły się musztry, dowiedziały się podstawowych informacji o harcerstwie, był też czas na wspólne śpiewanie piosenek, pląsy czy zabawy w kole. Tuż po kolacji przygotowanej przez drużynę harcerzy, odbyło się świeczkowisko podczas, którego rozmawialiśmy o prawie harcerskim oraz o zasadach jakimi należy kierować się w życiu - to był czas refleksji dla wszystkich. Uczniowie mięli także czas na swobodę m.in. podczas wieczornej dyskoteki, a w trakcie jej trwania opiekunowie uczyli harcerzy jak tańczy się belgijkę. Dyskoteka zakończyła się słodkim akcentem w postaci swojskich pączków. Po wieczorze pełnym wrażeń nasi harcerze powędrowali spać. W sobotę po porannej zaprawie drużyna zuchów przygotowała śniadanie, zaraz po nim wspólnie porządkowaliśmy szkołę. Biwak zakończyliśmy zbiórką, po której nasi uczniowie odebrani przez rodziców udali się do domów. Z pewnością wydarzenie to pozostanie na długo w pamięci naszych uczniów i będą je miło wspominać.

Udział naszej drużyny w Wieczornicy Hufca NML

Dnia 08.12.2017 odbyła się Wieczornica Hufca ZHP Nowe Miasto Lubawskie. To bardzo ważne wydarzenie dla środowiska harcerskiego, na które została zaproszona także nasza drużyna. Głównym celem spotkania było podsumowanie minionego roku przez Harcerzy z naszej okolicy. Było ono także świetną okazją by wspólnie porozmawiać czy pośpiewać. Dla naszych uczniów było to niewątpliwie wielkie wydarzenie, którego byliśmy częścią.

Wspólne tworzenie ozdób świątecznych
.
Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia są świetną okazją do wspólnych spotkań i tworzenia ozdób świątecznych. Nasza drużyna także spotkała się by tworzyć piękne kartki, które trafią potem do innych dzieci. Dodatkowo drużyna zuchów zmagała się z wykonaniem papierowych wieńców. Ich pracę pokazują zdjęcia poniżej.

 
Projekty i akcje
Licznik odwiedzin