Imieniny

Data: 20 Sierpień 2018    |    Imieniny: Sabina, Sobiesław, Bernard

PostHeaderIcon Nauczyciele

Nauczyciele i pracownicy szkoły

 

Lista nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim w roku szkolnym 2017/2018

Dyrektor szkoły: Anna Błaszkowska

 

Wychowawcy klas:

Punkt przedszkolny: Ewa Zalewska

Oddział przedszkolny: Jolanta Romanowska

Klasa I: Sylwia Żelazna

Klasa II: Renata Żywicka

Klasa III: Ewa Leśniewska

Klasa IV: Katarzyna Dembek

Klasa V: Anna Pąk

Klasa VI: Alicja Głowacka

Klasa VII: Justyna Nizgorska

 

Nauczyciele przedmiotowi:

Anna Błaszkowska: nauczyciel języka polskiego i historii

Marta Cechowska: nauczyciel języka rosyjskiego

Katarzyna Dembek: nauczyciel matematyki

Marek Dziekoński: nauczyciel przyrody i geografii

Alicja Głowacka: nauczyciel języka polskiego

Weronika Gurzyńska-Rędzikowska: nauczyciel języka rosyjskiego

Marlena Kłosowska: nauczyciel języka angielskiego

Ryszard Krajnik: nauczyciel historii, wychowania fizycznego, techniki

Ewa Leśniewska: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Kamila Lewsza: nauczyciel języka niemieckiego

Rafał Maron: nauczyciel fizyki

Justyna Nizgorska: nauczyciel biologii i chemii

Zbigniew Osmański: nauczyciel religii i informatyki

Anna Pąk: nauczyciel języka angielskiego

Jolanta Romanowska: nauczyciel edukacji przedszkolnej

Halina Rynkowska: nauczyciel muzyki, nauczyciel wspomagający

Magda Wiśniewska: logopeda, pedagog, tyflopedagog, surdopedagog

Katarzyna Wyrostek: doradztwo zawodowe

Ks. Bernard Zakrzewski: nauczyciel religii

Ewa Zalewska: nauczyciel edukacji przedszkolnej

Sylwia Żelazna: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i wychowania do życia w rodzinie

Renata Żywicka: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Nasi Nauczyciele

 • pracują w oparciu o różnorodne metody aktywizujące, w formie pracy w grupach, działań i zajęć profilaktycznych, z wykorzystaniem nowoczesnych środków i pomocy dydaktycznych,
 • szanują ucznia,
 • pozytywnie motywują do nauki i pracy,
 • są konsekwentni, wymagający, ale i wspierający,
 • kierują się indywidualnym podejściem do ucznia,
 • oceniają  jawnie, systematycznie, sprawiedliwie i obiektywnie za zaangażowanie, kreatywność  i zgodnie z założeniem WSO,
 • stwarzają przyjazne relacje uczeń - nauczyciele, są życzliwi i mili,
 • pracują w sposób zaplanowany, przemyślany, zorganizowany,
 • prowadzą lekcje w sposób ciekawy,
 • cieszą się dobrą opinią w środowisku,
 • na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje,
 • współpracują z rodzicem w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz w planowaniu działań na dalszych etapach kształcenia.
 
Projekty i akcje
Licznik odwiedzin