Imieniny

Data: 18 Październik 2019    |    Imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita

PostHeaderIcon Nauczyciele

Nauczyciele i pracownicy szkoły

 

Lista nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim w roku szkolnym 2018/2019

Dyrektor szkoły: Anna Błaszkowska

 

Wychowawcy klas:

Punkt przedszkolny: Maria Orłowska

Oddział przedszkolny: Jolanta Romanowska

Klasa I: Ewa Leśniewska

Klasa II: Sylwia Żelazna

Klasa III: Renata Żywicka

Klasa IV: Zbigniew Osmański

Klasa V: Katarzyna Dembek

Klasa VI: Ryszard Krajnik

Klasa VII: Alicja Głowacka

Klasa VIII: Anna Pąk

 

Nauczyciele przedmiotowi:

Anna Błaszkowska: nauczyciel języka polskiego i historii

Katarzyna Dembek: nauczyciel matematyki

Marek Dziekoński: nauczyciel przyrody i geografii

Alicja Głowacka: nauczyciel języka polskiego

Marlena Kłosowska: nauczyciel języka angielskiego i rosyjskiego

Ryszard Krajnik: nauczyciel historii, wychowania fizycznego, techniki

Arkadiusz Kamiński: nauczyciel wychowania fizycznego

Ewa Leśniewska: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Rafał Maron: nauczyciel fizyki

Zbigniew Osmański: nauczyciel religii i informatyki

Anna Pąk: nauczyciel języka angielskiego

Jolanta Romanowska: nauczyciel edukacji przedszkolnej

Halina Rynkowska: nauczyciel muzyki, nauczyciel wspomagający

Magda Wiśniewska: logopeda, pedagog, tyflopedagog, surdopedagog

Gabriela Błażejczyk-Ignatowska: pedagog

Patrycja Brodzińska: nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Dominika Dembińska: nauczyciel języka niemieckiego

Emilia Jankowska: nauczyciel chemii

Karolina Karbowska: nauczyciel biologii

Katarzyna Wyrostek: doradztwo zawodowe

Ks. Bernard Zakrzewski: nauczyciel religii

Maria Orłowska: nauczyciel edukacji przedszkolnej

Sylwia Żelazna: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i wychowania do życia w rodzinie

Renata Żywicka: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Nasi Nauczyciele

 • pracują w oparciu o różnorodne metody aktywizujące, w formie pracy w grupach, działań i zajęć profilaktycznych, z wykorzystaniem nowoczesnych środków i pomocy dydaktycznych,
 • szanują ucznia,
 • pozytywnie motywują do nauki i pracy,
 • są konsekwentni, wymagający, ale i wspierający,
 • kierują się indywidualnym podejściem do ucznia,
 • oceniają  jawnie, systematycznie, sprawiedliwie i obiektywnie za zaangażowanie, kreatywność  i zgodnie z założeniem WSO,
 • stwarzają przyjazne relacje uczeń - nauczyciele, są życzliwi i mili,
 • pracują w sposób zaplanowany, przemyślany, zorganizowany,
 • prowadzą lekcje w sposób ciekawy,
 • cieszą się dobrą opinią w środowisku,
 • na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje,
 • współpracują z rodzicem w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz w planowaniu działań na dalszych etapach kształcenia.
 
Projekty i akcje
Licznik odwiedzin