Imieniny

Data: 18 Październik 2019    |    Imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita
Opracował: Zbigniew Osmański

 

 

RZĄDOWY PROGRAM OGRANICZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I ASPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ

"RAZEM BEZPIECZNIEJ"

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego od kilku lat bierze udział w rządowym programie mającym na celu zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowanio.

Głównym koordynatorem działań realizowanych w ramach programu jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szczegółwe informacje dotyczące projektu na stronie http://razembezpieczniej.msw.gov.pl/

Zadaniem szkoły jest:

- przeciwdziałanie pojawiającym się trudnościom i zagrożeniom poprzez prowadzenie działań profilaktycznych, które zapobiegną narastaniu niebezpieczeństwa,

-  stworzenie optymalnych warunków funkcjonowania szkoły, powstanie placówki wolnej od zagrożeń,

- popularyzowanie właściwych podstaw  przy jednoczesnym tworzeniu mody na „rozsądne zachowanie",

- poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w tym kreowanie postaw prospołecznych,

- promowanie zdrowego trybu życia oraz niedopuszczenie do pojawienia się patologii społecznych,

- pomoc w radzeniu w trudnych sytuacjach rodzinnych,

- ochrony dzieci przed zagrożeniem - wsparcie ucznia przez nauczyciela na każdej lekcji  własną postawą społeczną, korygowaniem nieprawidłowych zachowań, stworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa.

Wszystkie nasze działania  ukierunkowane są na niedopuszczenie do szerzenia się przemocy na terenie szkoły i w jej otoczeniu. Program wychowawczy szkoły w ramach pozytywnej profilaktyki dba o budowanie i podtrzymywanie więzi uczniów z rodzicami.

Szkoła do realizacji projektu przyjęła między innymi następujące inicjatywy:

- wystawy prac plastycznych,

- gazetki szkolne,

- turnieje szkolne,

- apele,

- prelekcje, pogadanki,

- imprezy wspólne, sprzyjające kontaktom rodziców i dzieci na terenie szkoły, itp .

W ramach projektu wychowankowie z klas I-III podczas spotkań z SK PCK uczestniczą w kursie udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie szkoły utrwalają zasady bezpiecznego dostępu i korzystania z zasobów internetowych przedstawionych w prezentacji multimedialnej Pobierz prezentację

 
Projekty i akcje
Licznik odwiedzin