Imieniny

Data: 18 Październik 2019    |    Imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim bierze udział w akcji "Samorządy mają głos" organizowanej w ramach pilotażowego projektu Szkoła Demokracji organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Na czym polega akcja?

Celem akcji „Samorządy mają głos" jest zainteresowanie uczniów udziałem i kandydowaniem w wyborach do władz samorządów uczniowskich, a także zwiększenie liczby szkół, w których odbędą się powszechne, bezpośrednie, tajne i równe wybory angażujące społeczność szkolną.

 

MŁODZI RADNI

W Gminie Kurzętnik powstała Młodzierzowa Rada Gminy.

Młodzieżowe rady tworzone są przez grupę młodych ludzi, którzy zostali wybrani przez swoich rówieśników w demokratycznych wyborach organizowanych najczęściej w szkołach.  Pełnią rolę reprezentacji młodzieży na danym terenie i mają na celu uwrażliwianie władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców oraz wyrażanie opinii o działaniach organów samorządu terytorialnego w zakresie dotyczącym młodzieży. (źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/M%C5%82odzie%C5%BCowa_rada_miasta)

ROK 2015/2016

MŁODZI RADNI NA PIERWSZEJ SESJI

 

Dnia 18. września 2015 roku odbyła się I sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kurzętnik. Sesję zainaugurował i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Lewicki. Młodzież złożyła uroczyste ślubowanie, po czym Wójt Gminy Kurzętnik Pan Wojciech Dereszewski wręczył zaświadczenia o pełnieniu funkcji Radnego MRG. Podczas sesji zostały przeprowadzone wybory do Prezydium Rady: Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Kurzętnik została Natalia Lewandowska, Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy- Liwia Piotrowicz, natomiast funkcję Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy pełni Maria Kierzenkowska.

Młodzież będzie aktywnie uczestniczyć w sesjach, konferencjach i seminariach Gminy Kurzętnik oraz uczestniczyć w działaniach mających znaczenie dla ich przyszłości.

ROK 2014/2015

 

Za nami I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kurzętnik kadencji 2014/2015, podczas której zostały przeprowadzone wybory na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy.

Sesję zainaugurował i poprowadził Przewodniczący Rady Gminy Kurzętnik Pan Zbigniew Lewicki. Młodzież przed przystąpieniem do obrad złożyła uroczyste ślubowanie, następnie przeprowadzono wybory. Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy została Alicja Kołakowska, Wiceprzewodniczącym został Rafał Ziółkowski, zaś Sekretarzem Zuzanna Cherkowska.

Podczas sesji zostały podjęte tematy takie jak ekologia, środowisko, rozwój turystyki na terenie naszej Gminy. Ponadto, Wójt Gminy Kurzętnik Pan Wojciech Dereszewski przedstawił najważniejsze zmiany, jakie zaszły w Gminie, co jest dla nas priorytetem, by stać się atrakcyjnym regionem dla przedsiębiorców i turystów. Zwrócono uwagę na duży potencjał, jaki posiada Gmina Kurzętnik i możliwości rozwoju. Młodzież przedstawiła także swoje oczekiwania co do rozwoju Gminy w perspektywie najbliższych 10 lat.

 

Dnia 20. listopada 2014r. w Urzędzie Gminy odbyła się II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Kurzętniku. Sesję otworzyła Przewodnicząca Alicja Kołakowska, po czym Wojciech Dereszewski - Wójt Gminy Kurzętnik, wręczył młodzieży zaświadczenia o przynależności do Młodzieżowej Rady Gminy oraz publikację o Gminie Kurzętnik, podsumowującą 10 lat w Unii Europejskiej.

Wójt Gminy podsumował działalność samorządu w latach 2010-2014 oraz przestawił wizję rozwoju gminy na najbliższe lata, przybliżył także zebranym temat realizacji  „Kurzej Góry"- całorocznego obiektu rekreacyjno - sportowego.

Podczas obrad dokonano wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym Komisji został Nikodem Haska z Gimnazjum im. Przyjaciół w Marzęcicach. Następnie podjęto dyskusję na tematy związane z edukacją i poziomem nauczaniana terenie Gminy Kurzętnik. Pan Wojciech Dereszewski podkreślił, że Młodzieżowa Rada Gminy ma duże znaczenie dla wszystkich młodych mieszkańców z terenu Gminy Kurzętnik, gdyż to właśnie ona reprezentuje młodych ludzi i działa w jej imieniu. Galeria foto UG Kurzętnik

 

Dnia 20. lutego 2015 r. odbyła się IV Sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Kurzętniku. Podczas sesji młodzież spotkała się z doradcą zawodowym - panią Iwoną Krajewską z Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach  przygotowujących do wyboru zawodu.

Następnie został omówiony konkurs na logo Młodzieżowej Rady Gminy w Kurzętniku, który jest przeznaczony dla uczniów ze wszystkich szkół Gminy Kurzętnik. Młodzież również podjęła rozmowę na temat wspólnego wyjazdu do siedziby TVP Regionalnej oddział Olsztyn. Galeria foto

 

ROK 2013/2014

 

Dnia 19.09.2013r. odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kurzętnik. W sesji uczestniczyło 16 radnych, którzy w głosowaniu tajnym wybrali spośród siebie Przewodniczącego Młodzieżowej Rady, Zastępcę i Sekretarza.

W trakcie inaugurującej sesji młodzi radni otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnych, złożyli ślubowanie oraz dokonali wyboru Prezydium. Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Kurzętnik została Maja Cieszewska - uczennica Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku, natomiast Wiceprzewodniczącą Alicja Kołakowska ( Zespół Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku), Sekretarzem wybrano Michalinę Kowalską (Zespół Szkół w Marzęcicach).

Wójt Gminy Kurzętnik - Wojciech Dereszewski pogratulował radnym funkcji, zachęcał też do wspólnej pracy na rzecz pozyskiwania środków unijnych. Zaznaczył także, iż celem powołania Rady jest aktywne włączenie młodzieży w życie społeczne Gminy, jak również kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez wdrażanie młodych ludzi do działań samorządowych. iż celem powołania Rady jest aktywne włączenie młodzieży w życie społeczne Gminy, jak również kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej poprzez wdrażanie młodych ludzi do działań samorządowych.

W Sesji uczestniczyli także Dyrektorzy Szkół oraz Opiekunowie Samorządów Uczniowskich Galeria Video

Przedstawiciele SU uczestniczyli w Sesjach Młodzieżowej Rady Gminy Kurzętnik:

30.09.2013r. - II Sesja, Wybór członków komisji Rewizyjnej,

7.11.2013r. uczniowie wzięli udział w konferencji „Akademia Rynku Pracy, forum dialogu: samorząd - przedsiębiorcy",

23.01.2014r. - III sesja. Powołanie Zespołu Problemowego ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Gminy.
Sesję otworzyła Maja Cieszewska - Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy. W porządku obrad przewidziano powołanie Zespołu Problemowego ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Gminy.

W skład Zespołu ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Gminy, powołanego na okres od 23.01.2014 do 23.06.2014 roku wchodzą:
1. Nikodem Haska
2. Aleksandra Kłosowska
3. Julia Rezmer
4. Kinga Ziółkowska
5. Alicja Kołakowska
Przewodniczącą Zespołu ds. Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Gminy została wybrana Aleksandra Kłosowska.

Do zadań powołanego Zespołu należeć będzie w szczególności:
1. Zachęcenie młodzieży do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności (w tym także poszerzenia wiedzy na temat UE),
2. Rozwijanie wśród młodzieży samorządności i wyzwalanie różnych form aktywności obywatelskiej i społecznej,
3. Aplikowanie o środki ze źródeł zewnętrznych na realizację własnych projektów,
4. Tworzenie koncepcji oraz współpraca przy organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych,
5. Współpraca przy organizowaniu imprez i rozgrywek sportowych,
6. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,
7. Podejmowanie działań na rzecz promocji Gminy,
8. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska.

19.03.2014r. IV sesja Młodzieżowej Rady Gminy Kurzętnik. Odbyło się szkolenie dla młodzieży z „Publicznego przemawiania i prezentowania" przeprowadzone przez Pana Michała Pardę z Olsztyna. Szkolenie miało na celu wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę na temat publicznego przemawiania oraz przełamanie pierwszego strachu przed wystąpieniem.

Pan Michał jest trenerem z 6-letnim doświadczeniem. Organizował liczne szkolenia i  konferencje na poziomie lokalnym i międzynarodowym w kraju i za granicą. Obecnie jest właścicielem firmy Optimum oraz członkiem zarządu Toastmaster Olsztyn - organizacji zrzeszającej mówców publicznych.

24 czerwca 2014r. w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbyła się V ostatnia Sesja Młodzieżowej Rady Gminy. Była to pierwsza kadencja młodych radnych, którzy mieli szansę aktywnie uczestniczyć w życiu naszej lokalnej społeczności. Tematem przewodnim sesji było podsumowanie działalności Młodzieżowej Rady Gminy w roku szkolnym 2013/2014.

Na początku sesji głos zabrała Maja Cieszewska - Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Kurzętnik, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady oraz podziękowała wszystkim swoim koleżankom i kolegom oraz władzom Gminy Kurzętnik za owocną współpracę.

Kolejnym elementem sesji była dyskusja, w której każdy z radnych został poproszony o wypowiedzenie kilku zdań na temat swoich planów na przyszłość.

Na zakończenie podziękowano wszystkim młodym radnym za mijającą kadencję, życzono im licznych sukcesów oraz wytrwałości w podejmowaniu nowych inicjatyw. Zachęcono również młodzież do pracy w kolejnej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Kurzętnik.

 
Projekty i akcje
Licznik odwiedzin