Imieniny

Data: 18 Październik 2019    |    Imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita
Opracował: Zbigniew Osmański

Nasza szkoła została zakwalifikowana do Rządowego Programu "Cyfrowa Szkoła" realizowanego w okresie od 4 kwietnia 2012r. do dnia 31 sierpnia 2013r., którego koordynatorem w naszej szkole został pan Zbigniew Osmański.

W dniu 11 lipca 2012r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Kurzętnik na dotację celową z pilotażowego Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła".

Program jest  przedsięwzięciem pilotażowym dla planowanego do realizacji wieloletniego programu rządowego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Program wpisuje się w kierunkowe założenia wyrażone w krajowych i europejskich dokumentach strategicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Program opiera się na założeniu, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym, oraz że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w szkole poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zastosowanie TIK w edukacji przyczyni się także do rozwoju nieformalnych form kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz przygotuje ich do udziału w procesie uczenia się przez całe życie.

Szczegóły na  www.cyfrowaszkola.men.gov.pl/

W ramach realizowanego w naszej szkole pilotażowego programu MEN -  „Cyfrowa Szkoła", zakupiono niezbędny do realizacji założeń programu sprzęt komputerowy i wyposażenie sal dydaktycznych między innymi:

- tablice interaktywne z oprogramowaniem;

- rzutniki;

- laptopy dla uczniów i nauczycieli;

- wizualizery;

- drukarka, ksero, skaner (urządzenie wielofunkcyjne laserowe);
- szafę na laptopy wyposażoną w zasilanie;

- głośniki do tablic.

Podczas realizacji  projektu, przy użyciu wskazanego sprzętu, uczniowie i nauczyciele rozwijali swoje kompetencje cyfrowe i nabywali kwalifikacji niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

W szkole nauczyciele w dalszym ciągu kontynuują projekt "Cyfrowej szkoły" pracując w bogato wysposażonych salach dydaktycznych w zakupiony sprzęt. Z pomocy dydaktycznych korzystają zarówno uczniowie klas IV-VI,  jak i uczniowie klas I-III wraz z nauczycielami uczących w tych klasach.

 
Projekty i akcje
Licznik odwiedzin