Imieniny

Data: 18 Październik 2019    |    Imieniny: Piotra, Michała, Ziemowita

Opracował: Zbigniew Osmański

W roku szkolnym 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim rozpoczęła swoją przygodę z ogólnopolskim programem „Mały Mistrz", który skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych. Od 1 września 2014r. programem objęci zostali uczniowie klasy pierwszej. Główną ideą programu jest zachęcenie uczniów do zdobywania nowych umiejętności ruchowych, podnoszenia sprawności fizycznej oraz do wykształcenia odpowiednich nawyków i postaw, zwłaszcza tych dotyczących zdrowego stylu życia.

Główne cele programu „Mały Mistrz" to:

 • poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;
 • wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w planowaniu i prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;
 • określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów;

Założenia programowe:

 • promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową;
 • monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;
 • zachęcenie uczniów do nowych form aktywności fizycznej;

Program Małego Mistrza pomaga w:

 • dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej,
 • monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych,
 • zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.

Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania ich o dziedziny pokrewne. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości. Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.

Bloki te to:

Przykładowe umiejętności do opanowywania przez uczniów w ciągu trzech lat:

 • umiejętność jazdy na rowerze;
 • znajomość zasad bezpiecznego poruszania się na rowerze;
 • znajomość (w podstawowym zakresie) przepisów i znaków drogowych oraz zasad bezpieczeństwa na drogach;
 • w klasie III uproszczony test na kartę rowerową;
 • udział w wycieczkach turystycznych w obrębie miasta i okolicy oraz udział;
 • w programowych wycieczkach turystycznych;
 • wykonanie mini-kronik;
 • bezpieczeństwo na trasach turystycznych.

Przykładowe umiejętności do opanowywania przez uczniów w ciągu trzech lat:

 • nabycie podstawowych umiejętności zgodnie z założeniami podstawy programowej;
 • „trzymaj się prosto" - ćwiczenia korekcyjne i wiedza o prawidłowej postawie ciała;
 • zapoznanie się z podstawowymi przyborami i przyrządami gimnastycznymi;
 • opanowanie prostych form tanecznych - tańców ludowych, „turniejowych" lub młodzieżowych oraz elementów rytmiki.

Przykładowe umiejętności do opanowywania przez uczniów w ciągu trzech lat:

 • jazda na sankach z górki i po terenie płaskim, zabawy ze współćwiczącymi;
 • spacer na nartach biegowych połączony z lepieniem różnych form ze śniegu oraz mini zawody na nartach biegowych;
 • podstawowe umiejętności jazdy na nartach zjazdowych po wyznaczonej trasie, mini zawody z pokonywaniem przeszkód;
 • jazda na łyżwach - elementy „Błękitnej sztafety" i „Złotego krążka" (patrz Kalendarz Imprez SZS);
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa zajęć na śniegu i lodzie oraz zasadach hartowania organizmu.

Przykładowe umiejętności do opanowywania przez uczniów w ciągu trzech lat:

 • opanowanie podstawowych umiejętności gry w piłkę nożną, ręczną, koszykówkę, siatkówkę;
 • udział w grach i zabawach przygotowujących do „gry właściwej" oraz rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole;
 • podstawowe wiadomości z zakresu przepisów, sędziowania, organizacji zabaw i gier sportowych.

Przykładowe umiejętności do opanowywania przez uczniów w ciągu trzech lat:

 • nabycie umiejętności związanych z biegami, skokami i rzutami spójnych z podstawą programową WF dla klas I - III,
 • udział w szkolnych zawodach lekkoatletycznych,
 • zasady bezpieczeństwa podczas zajęć i zawodów na stadionach i w terenie.

Przykładowe umiejętności do opanowywania przez uczniów w ciągu trzech lat:

 • podstawy nauki pływania;
 • udział w szkolnych zawodach pływackich;
 • w miarę możliwości zapoznanie z kajakami, żaglówkami, z windsurfingiem;
 • zasady bezpieczeństwa w wodzie i na akwenach wodnych;
 • higiena kąpieli na pływalniach krytych i otwartych;
 • ekologia - racjonalne gospodarowanie wodą.

Przewidujemy, że oprócz umiejętności „bazowych" zaproponowanych przez autorów programu zostaną wprowadzone także nowe sporty, które zastąpią niemożliwe do zdobycia w naszej szkole i klasie umiejętności lub będą dla nich alternatywą związaną z tradycjami szkoły, umiejętnościami nauczycieli lub innymi czynnikami.

Mamy nadzieję, że realizacja programu ,,Mały Mistrz" w naszej placówce przyczyni się do poprawy stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych naszych uczniów klas I-III, a także zachęci do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

 

Zapraszamy wszystkich do współpracy, a szczególnie rodziców klas I.

Wspólnie możemy pomóc naszym Małym Mistrzom!

 

Więcej informacji na stronie: http://www.malymistrz.pl/
 
Projekty i akcje
Licznik odwiedzin